Laboratuvar

Laboratuvar Tesisimizde üretilen çeliklerin uluslararası standartlara uygunluğunu test etmek için aşağıdaki ölçüm cihazlarımız mevcuttur.

» Spektral Analiz Cihazı
Çelik numunelerin optik emisyon spektrometre (OES) cihazı kullanılarak kimyasal içeriklerinin belirlenmesi işlemidir. Bilinen tüm elementler bir elektrik arkına maruz bırakıldıklarında farklı karakteristiklerde ışımalar yaparlar. Bu ışımalar bir spektral analiz cihazıyla incelendiğinde ise her element için kendine özgü bir spektrum bulunduğu görülür. Her elementin kendine özgü bu ışımaları kullanılarak kimyasal analiz yapılır ve elementlerin miktarları belirlenir.Spektrumun şiddeti CCD (charge coupled device )sensörlerle ölçülür ve örneğin içinde bulunan elementlerin ağırlık yüzdesine dönüştürülür.Böylece çelik bünyesinde bulunan demir, karbon, mangan, silisyum, kükürt, fosfor, kurşun vb.. element dağılımı belirlenmiş olur.

» Çekme Cihazı
Çekme deneyi, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması amacıyla yapılır. Çekme deneyi ilgili standartlara göre hazırlanan deney numunelerinin tek eksende ve sabit bir hızla koparılıncaya kadar çekilmesi işlemidir. Bu deney sonucunda akma mukavemeti, çekme mukavemeti, % uzama değeri gibi malzemenin karakteristik mekanik özellikleri ölçülür.

SERTLİK TESTİ
Sertlik, malzeme yüzeyinin kalıcı şekil değiştirmeye gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Sertlik ölçme genellikle, konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak seçilen sert uç, uygulanan yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Malzemenin sertliği, bu izin büyüklüğü ile ters orantılıdır.

SERTLİK ÖLÇÜM METODLARI
Metal endüstrisinde genellikle Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik deneyleri kullanılmaktadır. Farklı malzemeler için değişik deney yöntemleri olup, bunların sonuçları farklılıklar gösterir. Bu nedenle bir malzemenin sertliğinden söz ederken, deney yönteminin de belirtilmesi gerekir.

» Sertlik Ölçüm Cihazı: Brinel (HB), Rockwell (HRB-HRC) ve Vickers (HV)

Brinell Sertlik Ölçüm Metodu
Belirli bir çapta sert, küre küre şeklinde bir bilya düşey doğrultuda sertlik değeri ölçülerek parçanın yüzeyine dik olarak belirli kuvvet ile bastırılır. Yük belirli bir süre uygulanır. Malzeme yüzeyinde meydana gelen izin çapı ölçülerek malzemenin sertliği bulunur.

Rockwell Sertlik Ölçüm Metodu
Bu metodda batıcı uc olarak 1/18 , 1/8, 1/4 ve 1/2 inç çaplarında küresel, sert çelik toplar veya çok sert malzemelerde kullanılan tepe açısı 120 120 derece olan, uç kısmı 0.2 mm yarıçapında yuvarlatılmış brale adı verilen konik elmes ucun örnek üzerine yapılan bir seri yükleme ve boşaltma sonucu örnek yüzeyinde oluşan derinliğin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.Günümüzde kullanılan çok yaygın bir metottur.

Vickers Sertlik Ölçüm Metodu
Brinell yöntemiyle doğru olarak ölçülemeyen daha sert malzemelerin ölçümünde kullanılır. Bu yöntemde küresel bilya yerine metal yüzeyine batıcı olarak kare kesitli ve tepe açısı 136 derece olan elmas piramit bir uç kullanılır.
» Portatif Sertlik Cihazı
» Çentik Darbe Cihazı
» Doğrusallık Test Cihazı

Portatif Sertlik Cihazı
Sertlik ölçüm cihazı yüzey sertliğinin hızlı ölçümü için kullanılmaktadır.Bu sertlik ölçüm cihazı ile sertliği Rockwell B,Rockwell C,Brinell HB,Shore HS ve Leeb HL olarak görüntüler.
Sertlik ölçümünün avantajı malzemenin sertliği ile mekanik özelliklerinin arasında doğru orantılı ilişki olması. Örneğin çeliklerde çekme dayanımı ve ve sertlik doğru orantılıdır.Sertlik ölçümü ile çekme dayanımı ve mukavemeti hakkında yorum yapılabilir.

Çentik Darbe Deneyi

Standart çentik açılmış, 10*10*55mm ölçülerinde hazırlanmış numunenin dinamik yük altında kırılması için gereken enerjinin incelendiği deneydir.Bu enerji miktarı malzemenin darbe direncidir.
Malzemelerin darbe direnci sıcaklık ile değişebilir.Malzemeler düşen sıcaklıklar ile sürekliliklerini azaltarak, gevreklikleri artış gösterir.
Bu test cihazımızda 10*10*55mm ölçülerindeki malzemenin düşük (-40 derece)sıcaklıkta darbeye maruz kalarak darbe direncini incelemek mümkündür.

Doğrusallık Test Cihazı

Her metrede rulmanlı yataklar ile destek yapılarak , 360 derece döndürmek suretiyle komparatör ile hassas ölçüm yapılarak maximum sapma bulunur.
EN 1078 standartına göre doğrusallık ölçümleri yapılır.


DOĞRUSALLIKTAN SAPMA
MAMÜL ŞEKLİ ÇELİK GRUBU ANMA ÖLÇÜSÜ SAPMA EN BÜYÜK(mm)
Yuvarlak Karbon %25'ten küçük ise 0 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Kare / Altıköşe Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2
Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2,5
Yassı Karbon %25'ten küçük ise Genişlikten (b) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Karbon %25'ten küçük ise Kalınlıktan (h) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2
Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar Tesisimizde üretilen çeliklerin uluslararası standartlara uygunluğunu test etmek için aşağıdaki ölçüm cihazlarımız mevcuttur.

» Spektral Analiz Cihazı
Çelik numunelerin optik emisyon spektrometre (OES) cihazı kullanılarak kimyasal içeriklerinin belirlenmesi işlemidir. Bilinen tüm elementler bir elektrik arkına maruz bırakıldıklarında farklı karakteristiklerde ışımalar yaparlar. Bu ışımalar bir spektral analiz cihazıyla incelendiğinde ise her element için kendine özgü bir spektrum bulunduğu görülür. Her elementin kendine özgü bu ışımaları kullanılarak kimyasal analiz yapılır ve elementlerin miktarları belirlenir.Spektrumun şiddeti CCD (charge coupled device )sensörlerle ölçülür ve örneğin içinde bulunan elementlerin ağırlık yüzdesine dönüştürülür.Böylece çelik bünyesinde bulunan demir, karbon, mangan, silisyum, kükürt, fosfor, kurşun vb.. element dağılımı belirlenmiş olur.

» Çekme Cihazı
Çekme deneyi, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması amacıyla yapılır. Çekme deneyi ilgili standartlara göre hazırlanan deney numunelerinin tek eksende ve sabit bir hızla koparılıncaya kadar çekilmesi işlemidir. Bu deney sonucunda akma mukavemeti, çekme mukavemeti, % uzama değeri gibi malzemenin karakteristik mekanik özellikleri ölçülür.

SERTLİK TESTİ
Sertlik, malzeme yüzeyinin kalıcı şekil değiştirmeye gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Sertlik ölçme genellikle, konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak seçilen sert uç, uygulanan yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Malzemenin sertliği, bu izin büyüklüğü ile ters orantılıdır.

SERTLİK ÖLÇÜM METODLARI
Metal endüstrisinde genellikle Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik deneyleri kullanılmaktadır. Farklı malzemeler için değişik deney yöntemleri olup, bunların sonuçları farklılıklar gösterir. Bu nedenle bir malzemenin sertliğinden söz ederken, deney yönteminin de belirtilmesi gerekir.

» Sertlik Ölçüm Cihazı: Brinel (HB), Rockwell (HRB-HRC) ve Vickers (HV)

Brinell Sertlik Ölçüm Metodu
Belirli bir çapta sert, küre küre şeklinde bir bilya düşey doğrultuda sertlik değeri ölçülerek parçanın yüzeyine dik olarak belirli kuvvet ile bastırılır. Yük belirli bir süre uygulanır. Malzeme yüzeyinde meydana gelen izin çapı ölçülerek malzemenin sertliği bulunur.

Rockwell Sertlik Ölçüm Metodu
Bu metodda batıcı uc olarak 1/18 , 1/8, 1/4 ve 1/2 inç çaplarında küresel, sert çelik toplar veya çok sert malzemelerde kullanılan tepe açısı 120 120 derece olan, uç kısmı 0.2 mm yarıçapında yuvarlatılmış brale adı verilen konik elmes ucun örnek üzerine yapılan bir seri yükleme ve boşaltma sonucu örnek yüzeyinde oluşan derinliğin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.Günümüzde kullanılan çok yaygın bir metottur.

Vickers Sertlik Ölçüm Metodu
Brinell yöntemiyle doğru olarak ölçülemeyen daha sert malzemelerin ölçümünde kullanılır. Bu yöntemde küresel bilya yerine metal yüzeyine batıcı olarak kare kesitli ve tepe açısı 136 derece olan elmas piramit bir uç kullanılır.
» Portatif Sertlik Cihazı
» Çentik Darbe Cihazı
» Doğrusallık Test Cihazı

Portatif Sertlik Cihazı
Sertlik ölçüm cihazı yüzey sertliğinin hızlı ölçümü için kullanılmaktadır.Bu sertlik ölçüm cihazı ile sertliği Rockwell B,Rockwell C,Brinell HB,Shore HS ve Leeb HL olarak görüntüler.
Sertlik ölçümünün avantajı malzemenin sertliği ile mekanik özelliklerinin arasında doğru orantılı ilişki olması. Örneğin çeliklerde çekme dayanımı ve ve sertlik doğru orantılıdır.Sertlik ölçümü ile çekme dayanımı ve mukavemeti hakkında yorum yapılabilir.

Çentik Darbe Deneyi

Standart çentik açılmış, 10*10*55mm ölçülerinde hazırlanmış numunenin dinamik yük altında kırılması için gereken enerjinin incelendiği deneydir.Bu enerji miktarı malzemenin darbe direncidir.
Malzemelerin darbe direnci sıcaklık ile değişebilir.Malzemeler düşen sıcaklıklar ile sürekliliklerini azaltarak, gevreklikleri artış gösterir.
Bu test cihazımızda 10*10*55mm ölçülerindeki malzemenin düşük (-40 derece)sıcaklıkta darbeye maruz kalarak darbe direncini incelemek mümkündür.

Doğrusallık Test Cihazı

Her metrede rulmanlı yataklar ile destek yapılarak , 360 derece döndürmek suretiyle komparatör ile hassas ölçüm yapılarak maximum sapma bulunur.
EN 1078 standartına göre doğrusallık ölçümleri yapılır.


DOĞRUSALLIKTAN SAPMA
MAMÜL ŞEKLİ ÇELİK GRUBU ANMA ÖLÇÜSÜ SAPMA EN BÜYÜK(mm)
Yuvarlak Karbon %25'ten küçük ise 0 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Kare / Altıköşe Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2
Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2,5
Yassı Karbon %25'ten küçük ise Genişlikten (b) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Karbon %25'ten küçük ise Kalınlıktan (h) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2
Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar Tesisimizde üretilen çeliklerin uluslararası standartlara uygunluğunu test etmek için aşağıdaki ölçüm cihazlarımız mevcuttur.

» Spektral Analiz Cihazı
Çelik numunelerin optik emisyon spektrometre (OES) cihazı kullanılarak kimyasal içeriklerinin belirlenmesi işlemidir. Bilinen tüm elementler bir elektrik arkına maruz bırakıldıklarında farklı karakteristiklerde ışımalar yaparlar. Bu ışımalar bir spektral analiz cihazıyla incelendiğinde ise her element için kendine özgü bir spektrum bulunduğu görülür. Her elementin kendine özgü bu ışımaları kullanılarak kimyasal analiz yapılır ve elementlerin miktarları belirlenir.Spektrumun şiddeti CCD (charge coupled device )sensörlerle ölçülür ve örneğin içinde bulunan elementlerin ağırlık yüzdesine dönüştürülür.Böylece çelik bünyesinde bulunan demir, karbon, mangan, silisyum, kükürt, fosfor, kurşun vb.. element dağılımı belirlenmiş olur.

» Çekme Cihazı
Çekme deneyi, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması amacıyla yapılır. Çekme deneyi ilgili standartlara göre hazırlanan deney numunelerinin tek eksende ve sabit bir hızla koparılıncaya kadar çekilmesi işlemidir. Bu deney sonucunda akma mukavemeti, çekme mukavemeti, % uzama değeri gibi malzemenin karakteristik mekanik özellikleri ölçülür.

SERTLİK TESTİ
Sertlik, malzeme yüzeyinin kalıcı şekil değiştirmeye gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Sertlik ölçme genellikle, konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak seçilen sert uç, uygulanan yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Malzemenin sertliği, bu izin büyüklüğü ile ters orantılıdır.

SERTLİK ÖLÇÜM METODLARI
Metal endüstrisinde genellikle Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik deneyleri kullanılmaktadır. Farklı malzemeler için değişik deney yöntemleri olup, bunların sonuçları farklılıklar gösterir. Bu nedenle bir malzemenin sertliğinden söz ederken, deney yönteminin de belirtilmesi gerekir.

» Sertlik Ölçüm Cihazı: Brinel (HB), Rockwell (HRB-HRC) ve Vickers (HV)

Brinell Sertlik Ölçüm Metodu
Belirli bir çapta sert, küre küre şeklinde bir bilya düşey doğrultuda sertlik değeri ölçülerek parçanın yüzeyine dik olarak belirli kuvvet ile bastırılır. Yük belirli bir süre uygulanır. Malzeme yüzeyinde meydana gelen izin çapı ölçülerek malzemenin sertliği bulunur.

Rockwell Sertlik Ölçüm Metodu
Bu metodda batıcı uc olarak 1/18 , 1/8, 1/4 ve 1/2 inç çaplarında küresel, sert çelik toplar veya çok sert malzemelerde kullanılan tepe açısı 120 120 derece olan, uç kısmı 0.2 mm yarıçapında yuvarlatılmış brale adı verilen konik elmes ucun örnek üzerine yapılan bir seri yükleme ve boşaltma sonucu örnek yüzeyinde oluşan derinliğin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.Günümüzde kullanılan çok yaygın bir metottur.

Vickers Sertlik Ölçüm Metodu
Brinell yöntemiyle doğru olarak ölçülemeyen daha sert malzemelerin ölçümünde kullanılır. Bu yöntemde küresel bilya yerine metal yüzeyine batıcı olarak kare kesitli ve tepe açısı 136 derece olan elmas piramit bir uç kullanılır.
» Portatif Sertlik Cihazı
» Çentik Darbe Cihazı
» Doğrusallık Test Cihazı

Portatif Sertlik Cihazı
Sertlik ölçüm cihazı yüzey sertliğinin hızlı ölçümü için kullanılmaktadır.Bu sertlik ölçüm cihazı ile sertliği Rockwell B,Rockwell C,Brinell HB,Shore HS ve Leeb HL olarak görüntüler.
Sertlik ölçümünün avantajı malzemenin sertliği ile mekanik özelliklerinin arasında doğru orantılı ilişki olması. Örneğin çeliklerde çekme dayanımı ve ve sertlik doğru orantılıdır.Sertlik ölçümü ile çekme dayanımı ve mukavemeti hakkında yorum yapılabilir.

Çentik Darbe Deneyi

Standart çentik açılmış, 10*10*55mm ölçülerinde hazırlanmış numunenin dinamik yük altında kırılması için gereken enerjinin incelendiği deneydir.Bu enerji miktarı malzemenin darbe direncidir.
Malzemelerin darbe direnci sıcaklık ile değişebilir.Malzemeler düşen sıcaklıklar ile sürekliliklerini azaltarak, gevreklikleri artış gösterir.
Bu test cihazımızda 10*10*55mm ölçülerindeki malzemenin düşük (-40 derece)sıcaklıkta darbeye maruz kalarak darbe direncini incelemek mümkündür.

Doğrusallık Test Cihazı

Her metrede rulmanlı yataklar ile destek yapılarak , 360 derece döndürmek suretiyle komparatör ile hassas ölçüm yapılarak maximum sapma bulunur.
EN 1078 standartına göre doğrusallık ölçümleri yapılır.


DOĞRUSALLIKTAN SAPMA
MAMÜL ŞEKLİ ÇELİK GRUBU ANMA ÖLÇÜSÜ SAPMA EN BÜYÜK(mm)
Yuvarlak Karbon %25'ten küçük ise 0 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Kare / Altıköşe Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2
Karbon %25'ten küçük ise d<75mm 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2,5
Yassı Karbon %25'ten küçük ise Genişlikten (b) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 1,5
Karbon %25'ten küçük ise Kalınlıktan (h) 1,5
Karbon %25'eşit veya büyük,alaşımlı,ıslah çelikleri 2