Kalite Politikamız

Çalışanlarımız değerlerimizdir ilkesi ile yetkin, sorumluluk bilincinde, aidiyet duygusu yüksek insan kaynaklarımızın eğitim ve donanımlarının sürekli geliştirilmesi.

» Tüm süreçlerde, müşteri memnuniyeti odaklı güvenilir, aranan ve çözüm odaklı firma olmayı,
» Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, maliyetleri asgariye indirerek, karlılık odaklı çalışmalarda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
» Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini azami düzeyde kullanabilen kişiler ile ekip çalışma ruhu içinde kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
» Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
» Paydaşlarımızla güvene ve memnuniyete dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
» Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak firmamızın yurtiçinde aranan yurt dışında tanınan firma olma hedefi ile dünya pazarında payımızı arttırmak için teknik, idari ve mali kaynaklarımızı kullanmak,
» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi hızlı, doğru ve çözüm odaklı yönetim tarzı ile gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemek,
» Topluma ve çevreye saygısı olan sosyal sorumluluk sahibi örnek bir kuruluş olmayı,
» Üretim ve satış faaliyetlerini sürekli geliştirerek istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Çalışanlarımız değerlerimizdir ilkesi ile yetkin, sorumluluk bilincinde, aidiyet duygusu yüksek insan kaynaklarımızın eğitim ve donanımlarının sürekli geliştirilmesi.

» Tüm süreçlerde, müşteri memnuniyeti odaklı güvenilir, aranan ve çözüm odaklı firma olmayı,
» Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, maliyetleri asgariye indirerek, karlılık odaklı çalışmalarda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
» Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini azami düzeyde kullanabilen kişiler ile ekip çalışma ruhu içinde kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
» Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
» Paydaşlarımızla güvene ve memnuniyete dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
» Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak firmamızın yurtiçinde aranan yurt dışında tanınan firma olma hedefi ile dünya pazarında payımızı arttırmak için teknik, idari ve mali kaynaklarımızı kullanmak,
» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi hızlı, doğru ve çözüm odaklı yönetim tarzı ile gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemek,
» Topluma ve çevreye saygısı olan sosyal sorumluluk sahibi örnek bir kuruluş olmayı,
» Üretim ve satış faaliyetlerini sürekli geliştirerek istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Çalışanlarımız değerlerimizdir ilkesi ile yetkin, sorumluluk bilincinde, aidiyet duygusu yüksek insan kaynaklarımızın eğitim ve donanımlarının sürekli geliştirilmesi.

» Tüm süreçlerde, müşteri memnuniyeti odaklı güvenilir, aranan ve çözüm odaklı firma olmayı,
» Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, maliyetleri asgariye indirerek, karlılık odaklı çalışmalarda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
» Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini azami düzeyde kullanabilen kişiler ile ekip çalışma ruhu içinde kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
» Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
» Paydaşlarımızla güvene ve memnuniyete dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
» Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak firmamızın yurtiçinde aranan yurt dışında tanınan firma olma hedefi ile dünya pazarında payımızı arttırmak için teknik, idari ve mali kaynaklarımızı kullanmak,
» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi hızlı, doğru ve çözüm odaklı yönetim tarzı ile gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzlukları engellemek,
» Topluma ve çevreye saygısı olan sosyal sorumluluk sahibi örnek bir kuruluş olmayı,
» Üretim ve satış faaliyetlerini sürekli geliştirerek istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.