İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun faaliyetlerde bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında eğitim düzeylerini arttırmak,
» Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uyulmasını  sağlamak,
» İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
» İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
» İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızıda öncelik olarak belirlemek,
» Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun faaliyetlerde bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında eğitim düzeylerini arttırmak,
» Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uyulmasını  sağlamak,
» İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
» İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
» İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızıda öncelik olarak belirlemek,
» Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun faaliyetlerde bulunmak,
» Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında eğitim düzeylerini arttırmak,
» Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uyulmasını  sağlamak,
» İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
» İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
» İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızıda öncelik olarak belirlemek,
» Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.