Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak 'sürdürülebilir kalkınma' kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığımız bu yaklaşım faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate alınmaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarımız kuruluşumuzun tüm operasyonlarında uygulanmaktadır. Politikalarımız ışığında oluşturulan sistemimiz çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve işyeri sınırları içerisindeki tedarikçilerimizi bağlamakta, komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, üyesi olduğumuz meslek örgütlerini, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.
Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak 'sürdürülebilir kalkınma' kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığımız bu yaklaşım faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate alınmaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarımız kuruluşumuzun tüm operasyonlarında uygulanmaktadır. Politikalarımız ışığında oluşturulan sistemimiz çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve işyeri sınırları içerisindeki tedarikçilerimizi bağlamakta, komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, üyesi olduğumuz meslek örgütlerini, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.
Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Mete Vasıflı Çelik A.Ş olarak 'sürdürülebilir kalkınma' kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığımız bu yaklaşım faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate alınmaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikalarımız kuruluşumuzun tüm operasyonlarında uygulanmaktadır. Politikalarımız ışığında oluşturulan sistemimiz çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve işyeri sınırları içerisindeki tedarikçilerimizi bağlamakta, komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, üyesi olduğumuz meslek örgütlerini, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.